Asariye Camisi

Beşiktaş’ta Yıldız Mahallesi’nde Asâriye Caddesi ile Asâriye Çıkmazı’nın kesiştikleri köşede yer almaktadır. Bânîsi Sultan II. Mahmud’tur. Caminin daire plânlı kâgir ibadet mekânı (harim) tek kubbe ile örtülüdür. Asariye Câmii ahşap bir hünkâr mahfili, yine ahşaptan müezzin mahfili ile kadınlar mahfili ve kare kesitli yüksek bir kaidenin üzerine inşa edilen kesme taştan ve tek şerefeli minareli bir yapıdır.

İş Tanımı

  • Rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik, mekanik, statik projeleri

Yer

  • Yıldız, Beşiktaş

Alan

  • 220 m2

İşveren

  • İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü