Dolmabahçe Sarayı, Hareket Köşkü

II. Hareket Köşkü olarak adlandırılan ahşap köşk, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 681 ada, 75 pafta, 3 parsel sayılı Dolmabahçe Sarayı yapı grubunun doğu bölümünde Kızlar Arası kısmında yer alır. Giriş, Resim Heykel Müzesi binasına ve havuzlu bahçeye bakan güney cephesinden sağlanır. Yapının 20. yy başında, yaklaşık 1910’larda deprem sonrası sığınma amaçlı olarak yapıldığı bilinmektedir.  Yapım sistemi, tuğla kagir su basman duvarları üzerine inşa edilmiş ahşap karkas strüktürdür. Zemin kat ve normal kat olmak üzere iki kattan oluşur.

İş Tanımı

  • Rölöve

Yer

  • İstanbul, Beşiktaş

Alan

  • 500 m2

İşveren

  • Milli Saraylar Daire Başkanlığı