Enez Kalesi

Enez Kalesi, Edirne ili, Enez ilçesi, Gazi Ömerbey mahallesi, 4 ada 23 parselde, Bahçeler Sokak, Plaj Caddesi ve Kaynarcalar Sokak’ın kesiştiği yerde bulunmaktadır. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığına işaret etmektedir. MS.VI.yüzyılda Lustinianus’un kaleyi onardığı kaynaklarda geçmektedir. Tarihçi Prokopios, kalenin Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapıldığını yazmıştır.

İş Tanımı

  • Sur duvarları, güney ve kuzey mendirekleri, iki şapel, bir hamam ve bir ev rölöve, restitüsyon ve restoasyon projeleri ve çevre düzenleme projesi

Yer

  • Enez, Edirne

Alan

  • 20.000 m2

İşveren

  • İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü