Göreme, Açık Hava Müzesi Meryem Ana Kilisesi

11. yüzyılın birinci yarısına tarihlendirilen Meryem Ana Kilisesi, Göreme Açık Hava Müzesi’nin dışında Kılıçlar Vadisi’nde konumlanmıştır. Literatürde “Kılıçlar-Kuşluk Kilisesi”, “Virgin Mary Chapel”ya da Göreme 33 no.lu kilise olarak da geçmektedir. Meryem Ana Kilisesi, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nce, 23.03.2000 tarihli 1219 no.lu karar ile tescillenmiştir. Kilise bugün büyük ölçüde tahribata uğramıştır. 1976 yılından itibaren ziyarete kapatılmış olan kilise, Dünya Anıtlar Fonu tarafından 2008 yılında “Tehlike Altındaki Miras” listesine alınmıştır.

İş Tanımı

  • Rölöve, restorasyon ve statik güçlendirme projesi

Yer

  • Göreme, Nevşehir

İşveren

  • Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü