Güzelce Camisi

Cami-i Kebir olarak da adlandırılan Güzelce Kasımpaşa Camisi, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 164 pafta, 1065 ada ve 2 parselde yer alır. 3062 m2 alanında geniş bir parselde yer alan yapının parselinde iki adet şadırvan yapısı, bir adet kütüphane yapısı, bir adet sebil bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi Vezir Güzelce Kasım Paşa tarafından 1533 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan ahşap cami 1721 senesinde yanmış ve aynı yıl tamir edilmiştir. 19.yyda yine yangından sonra Sultan Abdülaziz büyük bir cami yaptırmıştır. 1867 yılına tarihlenen bu yenilemeden sonra yapı II. Abdülhamit döneminde onarılmıştır.

İş Tanımı

  • Rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik, mekanik, statik projeleri

Yer

  • Kasımpaşa

Alan

  • 3000 m2

İşveren

  • İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü