Göreme , Açık Hava Müzesi Karanlık Kilise

13. yüzyıl Bizans kiliselerinden kabul edilen Karanlık Kilise, bir manastır kompleksi içindedir. Kilise, dört sütunlu, haç planlı, kubbeli tipin klasik bir örneğidir. Literatürde, Göreme 23 no.lu kilise olarak da geçmektedir. Fresklerin renkleri yapı içinde gün ışığı olmadığı için çok canlı kalmıştır. 1986 yılında tamamlanan, yaklaşık on yıllık bir restorasyon çalışması ile freskler restore edilmiştir. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nce, 23/03/2000 tarihli 1212 no.lu karar ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

İş Tanımı

  • Rölöve, restorasyon ve statik güçlendirme projesi

Yer

  • Göreme, Nevşehir

İşveren

  • Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü