Göreme, Açık Hava Müzesi Pantakrator Kilisesi

Göreme Açık Hava Müzesi içinde yer alan Pantakrator Kilisesi, “Yunan haçı” plan tipindedir. Narteksi, naosu, apsisleri ve mezar odaları ile küçük bir kilise olan bu yapı 11. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Göreme 6 no.lu kadastro paftasında 8296 no.lu parsel içinde yer almaktadır. Literatürde Göreme 27 no.lu kilise olarak geçmektedir. Genel olarak diğer kiliselere göre daha sade bezemeli bu kilise, strüktürel sorunları sebebiyle ziyarete sadece kısmi olarak açıktır.

İş Tanımı

  • Rölöve, restorasyon ve statik güçlendirme projesi

Yer

  • Göreme, Nevşehir

İşveren

  • Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü