Haraçcı Camisi

Haraççı Mahallesi, 8 pafta, 1532 parselde kâin yapı, kitabesindeki verilere göre Rumi 1304 (Miladi 1888, 1889) senesinde, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilmiştir. Binaya ek betonarme karkas yapı ile yapı özgün plan şemasını büyük ölçüde kaybetmiştir. Ahşap kırma çatılı bir cami örneği olan caminin bulunduğu Arnavutköy Bel. mülkiyetindeki 1532 parsel, 29.07.2010 gün ve 1292 sayılı İstanbul I No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş, koruma grubu I olarak belirlenmiştir.

İş Tanımı

  • Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Tesisat Projeleri ve Zemin Etüdü Yaptırılması İşi

Yer

  • Arnavutköy, İstanbul

Alan

  • 300 m2

İşveren

  • Arnavutköy Belediyesi