Orhan Gazi Camisi

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Orhan mahallesi, 104 pafta 346 ada ve 1 parselde bulunan Orhan Gazi Camisi K.T.V.K.Y.K.’nın 03.07.1987 tarihli ve 3448 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Onarım kitabesine göre, 1332 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1840’lı yıllarda Abdülmecit döneminde yapı onarım görmüş, hünkâr mahfili, kadınlar mahfili gibi bölümler eklenerek büyük ölçüde değiştirilmiştir. Yapı, 2004 yılında restorasyon geçirmiştir.

İş Tanımı

  • Rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, zemin etüdü, mekanik, elektrik projeleri

Yer

  • Orhan Mahallesi, İzmit

Alan

  • 450 m2

İşveren

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü