Milas Hanedan Arkeoparkı Eser Deposu

Abdülaziz Ağa Caddesi, 159 ada, 2 parselde kâin yapı, özgün özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir; ancak yine de zemin kat cephe düzeni ve kapı ve pencere elemanları ile özgün çizgileri okunabilir. Özgün olarak bahçeli bir bina olarak inşa edilmiş olmalıdır. Bina günümüzde kazı evi olarak işlev görmektedir. Dikdörtgen planlı orta sofanın iki yanına yerleştirilmiş, ikişer simetrik odanın oluşturduğu plan şeması, zemin katta batı duvara eklenen ek yapı ile bozulmuştur.

İş Tanımı

  • Rölöve, restitüsyon, restorasyon, mekanik ve elektrik tesisatı projesi işi

Yer

  • Muğla, Milas

Alan

  • 626,69 m2

İşveren

  • İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü