Milas Hanedan Arkeoparkı Karşılama Merkezi

Hisarbaşı Sokak, 160 ada, 27 parselde kâinyapı, Hanedan Mezarı Arkeopark alanı içerisinde cephesi ile göze çarpan sivil mimarlık örneklerinden biridir. Yapının inşa tarihi ön cephe alınlığında bulunan sıvalı kabartma plakada 1937 olarak okunmuştur.Orta gelirli bir ailenin konutu olarak, bahçeli bir bina şeklinde inşa edilmiş olmalıdır.Eklerle plan kurgusu değişmiş olsa da özgün plan ana hatları ile korunmuştur. Yapı günümüzde kullanılmamakta olup, önemli bir yapısal sorun göstermemektedir.

İş Tanımı

  • Rölöve, restitüsyon, restorasyon, mekanik, elektrik tesisatı projesi işi

Yer

  • Muğla, Milas

Alan

  • 245,08 m2

İşveren

  • İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü