About us

2008 gdfgdfgd fgdfgyılından beri kültürel miras korumanın her alanında hizmet vermekteyiz. Çalışma alanlarımız öncelikli olarak uzmanı olduğumuz, eski eser rölöve, restitüsyon ve restorasyon ve güçlendirme projeleri, uygulamaları ve tarihi çevre koruma ve sağlıklılaştırma projeleridir.

Hedefimiz ;
Yaptığımız işe sevgimizi, tecrübemizi ve heyecanımızı, koyarak, doğru ve ilkeli işler yapmak, uluslararası standartları gözeterek mimarlık mesleğine ve dünya kültürüne hizmet etmek, tarihi yapı ve mekanları koruyup değerlendirerek daha yaşanılabilir çevreler yaratmak, kültürel varlıklarımızı gelecek nesillere aktarmak adına kalıcı izler bırakmaktır.

PCYAPI Mimarlık Restorasyon , 2020 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulama ve proje yeterlilik listesinde yer almaktadır.

Restorasyon uzmanı Mimar Pelin ÖZİLKİZ ÇELİK, 1974’de Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1992’de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1996’da mezun oldu. 1999’da Prof. Dr. Nur Akın’ın danışmanlığını yürüttüğü, “Mostar Brankovaç Mahallesi Sıhhileştirme Çalışması” adlı tezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon yüksek lisansını tamamladı.

1997- 1998 yılları arasında Ağa Han Vakfı, Tarihi Kentler Destek Programı’nın “Semerkant Kent Merkezi Master Planı” projesinde, 1997-2001 yılları arasında Dünya Anıtlar Fonu ve Ağa Han Vaktı ortak projesi olan “Mostar Kenti Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Projesi”nde çalıştı. 2001-2007 yılları arasında Paris’te bulundu.

2002-2004 yıllarında UNESCO, Kültür Bölümü, Kültürel Miras Departmanı’nda Türkiye, Kafkas ve Asya ülkelerinde proje geliştirme konusunda danışman olarak çalıştı. 2003’de Versay Mimarlık Okulu, Mimarlık ve Kent Şehir Formları Tarihi Bölümü’nde “İstanbul’da Su ve Kent İlişkisi” konulu master tezini tamamladı. 2005-2007 yıllarında ‘Building Conservation Services’ adına Asya ve Ortadogu bölgeleri için Avrupa Birliği hibe fonlarına sunmak üzere projeler geliştirdi.

2007-2008 arası, ARS Progetti SRL, SPC Studio Progettazione et Controlli SRL., Consultancy for Cons. and Dev. Uluslararası Ortak Girişimi için, “İSMEP, İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sorumluluğunda Bulunan Kültürel Miras Kapsamındaki Yapıların Envanterinin Çıkarılması ve Çoklu Afet ve Deprem Performansı Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Müşavirlik Hizmetleri” projesinde İstanbul koordinatörü olarak çalıştı.

2008 Eylül ayında Pelin Çelik Mimarlık ve Restorasyon Bürosu’nu ve 2013 Ocak ayında PCYAPI Mimarlık Restorasyon İnş. Dan. Tic. ve San. Ltd Şti’ni kurdu.

Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Pelin Çelik