Geçmişin izlerini
geleceğe taşıyoruz

Projeyi Görüntüle ➝
Kültürel mirasımızı korumak, yaşatmak,
gelecek nesillere aktarmak..
Projeyi Görüntüle ➝
Restorasyon ve Mimarlık Tarihi yapıları yeniden kullanmak,
yaşanabilir tarihi çevreler yaratmak

Much evil soon high in hope do view northward attempted.
Yet timed being songs marry one defer men our.

Projeyi Görüntüle ➝
Enez kalesi restorasyonunu yapan Pelin Çelik Geçmiş ile bugün arasında
köprüler kuruyoruz..

Much evil soon high in hope do view northward attempted.
Yet timed being songs marry one defer men our.

Projeyi Görüntüle ➝

Ağustos 2008’de Pelin Özilkiz Çelik Mimarlık Bürosu olarak çalışmalarına başlayan büromuz, Ocak 2013 tarihinden itibaren PC YAPI Mimarlık, Restorasyon, İnşaat, Danışmanlık, San.ve Tic. Ltd. Şti. adı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Firmamız Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Proje ve Uygulama işleri İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2020 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesinde yer almaktadır.

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri

Yapı hakkında belgelemenin günümüz metotları ile en hassas şekilde yapılması, kapsamlı bir araştırma yürüterek yapı hakkında tüm bilgilerin toplanması ve tüm bu veriler ile oluşturulan tarihi yapının özgün değerlerine saygılı, en az müdahale ile korunması ve yeniden kullanılması ilkesi ile oluşturulan restorasyon projesi mühendislik projeleri ile birlikte hazırlanır ve ilgili kurumlardan onayları alınır.

Restorasyon uygulamaları

Restorasyon uygulamalarımızda hedefimiz, tarihi yapıyı özgün malzeme ve teknikler ile işinin uzmanı kişiler ile çalışarak özgün özelliklerini kaybetmeden en az eklenti, en sade ve en özgün hali ile korumak ve günümüzün modern ihtiyaçlarını yapıya zarar vermeden karşılayacak şekilde yeniden kullanılmasını sağlamaktır.

Kültürel miras yönetimi ve envanter çalışmaları

Tarihi eser niteliğinde yapı ve yapı gruplarınının kullanıma kazandırması, kültürel miras olarak tanınmasını, korunmasını ve değerlendirilmesini sağlamak ve en detaylı şekilde belgelenerek ve barındırdığı değerin gün yüzüne çıkmasını sağlayarak kültürel miras stoğumuza katılmasına ve kent belleğindeki yerine katkıda bulunmak misyonumuzdur.

Haberler

A restoration story

Sessionhereos (www.sessionheroes.com) ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı restorasyonunu anlatıyoruz.